Season 14

Video thumbnail: Check Please! South Side Restaurants Special

Check Please!

South Side Restaurants Special

Compilation Show: South Side Restaurants.

South Side Restaurants Special

Video thumbnail: Check Please! La Sirena Clandestina, County Barbeque, Wakamono

Check Please!

La Sirena Clandestina, County Barbeque, Wakamono

Featured restaurants include La Sirena Clandestina, County Barbeque, and Wakamono.

La Sirena Clandestina, County Barbeque, Wakamono

Video thumbnail: Check Please! Lady Gregory's, Dawali, Cottage on Dixie

Check Please!

Lady Gregory's, Dawali, Cottage on Dixie

Featured restaurants include Lady Gregory's, Dawali, and The Cottage on Dixie.

Lady Gregory's, Dawali, Cottage on Dixie

Video thumbnail: Check Please! Norman's Bistro, Leadybelly, Birchwood Kitchen

Check Please!

Norman's Bistro, Leadybelly, Birchwood Kitchen

Featured restaurants include Birchwood Kitchen, Leadbelly, and Norman's Bistro.

Norman's Bistro, Leadybelly, Birchwood Kitchen

Video thumbnail: Check Please! Crosby's Kitchen, Embeya, Pozoleria San Juan

Check Please!

Crosby's Kitchen, Embeya, Pozoleria San Juan

Featured restaurants include Crosby's Kitchen, Embeya, and Pozoleria San Juan.

Crosby's Kitchen, Embeya, Pozoleria San Juan

Video thumbnail: Check Please! Takito Kitchen, Rickshaw Republic, Retro Bistro

Check Please!

Takito Kitchen, Rickshaw Republic, Retro Bistro

Featured restaurants include Takito Kitchen, Rickshaw Republic, and Retro Bistro.

Takito Kitchen, Rickshaw Republic, Retro Bistro

Video thumbnail: Check Please! Senza, Honey Butter Fried Chicken, Nicksons

Check Please!

Senza, Honey Butter Fried Chicken, Nicksons

Featured restaurants include Senza, Nicksons, and Honey Butter Fried Chicken.

Senza, Honey Butter Fried Chicken, Nicksons

Video thumbnail: Check Please! MingHin, Forno Rosso, Farmhouse

Check Please!

MingHin, Forno Rosso, Farmhouse

Featured restaurants include MingHin, Farmhouse, and Forno Rosso.

MingHin, Forno Rosso, Farmhouse

Video thumbnail: Check Please! Au Cheval, Tapas Valencia, Autre Monde

Check Please!

Au Cheval, Tapas Valencia, Autre Monde

Featured restaurants include Au Cheval, Tapas Valencia, and Autre Monde.

Au Cheval, Tapas Valencia, Autre Monde

Video thumbnail: Check Please! Big Jones, Mana Food Bar, Krapil's

Check Please!

Big Jones, Mana Food Bar, Krapil's

Featured restaurants include Big Jones, Mana Food Bar, and Krapil’s.

Big Jones, Mana Food Bar, Krapil's

Video thumbnail: Check Please! Paladar, Frontier, Chef Amaury

Check Please!

Paladar, Frontier, Chef Amaury

Featured restaurants include: Frontier, Paladar, and Chef Amaury.

Paladar, Frontier, Chef Amaury

Video thumbnail: Check Please! Ttowa, TWO, Flo & Santos

Check Please!

Ttowa, TWO, Flo & Santos

Featured restaurants include Ttowa, TWO, and Flo & Santos.

Ttowa, TWO, Flo & Santos

Video thumbnail: Check Please! Gorditas Aguascalientes, Gather, Andy's Thai Kitchen

Check Please!

Gorditas Aguascalientes, Gather, Andy's Thai Kitchen

Featured restaurants include Gorditas Aguascalientes, Gather, and Andy’s Thai Kitchen.

Gorditas Aguascalientes, Gather, Andy's Thai Kitchen