Season 14

  Video thumbnail: Check Please! South Side Restaurants Special

  Check Please!

  South Side Restaurants Special

  Compilation Show: South Side Restaurants.

  South Side Restaurants Special

  Video thumbnail: Check Please! La Sirena Clandestina, County Barbeque, Wakamono

  Check Please!

  La Sirena Clandestina, County Barbeque, Wakamono

  Featured restaurants include La Sirena Clandestina, County Barbeque, and Wakamono.

  La Sirena Clandestina, County Barbeque, Wakamono

  Video thumbnail: Check Please! Lady Gregory's, Dawali, Cottage on Dixie

  Check Please!

  Lady Gregory's, Dawali, Cottage on Dixie

  Featured restaurants include Lady Gregory's, Dawali, and The Cottage on Dixie.

  Lady Gregory's, Dawali, Cottage on Dixie

  Video thumbnail: Check Please! Norman's Bistro, Leadybelly, Birchwood Kitchen

  Check Please!

  Norman's Bistro, Leadybelly, Birchwood Kitchen

  Featured restaurants include Birchwood Kitchen, Leadbelly, and Norman's Bistro.

  Norman's Bistro, Leadybelly, Birchwood Kitchen

  Video thumbnail: Check Please! Crosby's Kitchen, Embeya, Pozoleria San Juan

  Check Please!

  Crosby's Kitchen, Embeya, Pozoleria San Juan

  Featured restaurants include Crosby's Kitchen, Embeya, and Pozoleria San Juan.

  Crosby's Kitchen, Embeya, Pozoleria San Juan

  Video thumbnail: Check Please! Takito Kitchen, Rickshaw Republic, Retro Bistro

  Check Please!

  Takito Kitchen, Rickshaw Republic, Retro Bistro

  Featured restaurants include Takito Kitchen, Rickshaw Republic, and Retro Bistro.

  Takito Kitchen, Rickshaw Republic, Retro Bistro

  Video thumbnail: Check Please! Senza, Honey Butter Fried Chicken, Nicksons

  Check Please!

  Senza, Honey Butter Fried Chicken, Nicksons

  Featured restaurants include Senza, Nicksons, and Honey Butter Fried Chicken.

  Senza, Honey Butter Fried Chicken, Nicksons

  Video thumbnail: Check Please! MingHin, Forno Rosso, Farmhouse

  Check Please!

  MingHin, Forno Rosso, Farmhouse

  Featured restaurants include MingHin, Farmhouse, and Forno Rosso.

  MingHin, Forno Rosso, Farmhouse

  Video thumbnail: Check Please! Au Cheval, Tapas Valencia, Autre Monde

  Check Please!

  Au Cheval, Tapas Valencia, Autre Monde

  Featured restaurants include Au Cheval, Tapas Valencia, and Autre Monde.

  Au Cheval, Tapas Valencia, Autre Monde

  Video thumbnail: Check Please! Big Jones, Mana Food Bar, Krapil's

  Check Please!

  Big Jones, Mana Food Bar, Krapil's

  Featured restaurants include Big Jones, Mana Food Bar, and Krapil’s.

  Big Jones, Mana Food Bar, Krapil's

  Video thumbnail: Check Please! Paladar, Frontier, Chef Amaury

  Check Please!

  Paladar, Frontier, Chef Amaury

  Featured restaurants include: Frontier, Paladar, and Chef Amaury.

  Paladar, Frontier, Chef Amaury

  Video thumbnail: Check Please! Ttowa, TWO, Flo & Santos

  Check Please!

  Ttowa, TWO, Flo & Santos

  Featured restaurants include Ttowa, TWO, and Flo & Santos.

  Ttowa, TWO, Flo & Santos

  Video thumbnail: Check Please! Gorditas Aguascalientes, Gather, Andy's Thai Kitchen

  Check Please!

  Gorditas Aguascalientes, Gather, Andy's Thai Kitchen

  Featured restaurants include Gorditas Aguascalientes, Gather, and Andy’s Thai Kitchen.

  Gorditas Aguascalientes, Gather, Andy's Thai Kitchen